Plum Blossoms
artists Calendar antiques catalogues About contact
1


BACK
Batik sarong on silk
Batik sarong on silk, with a juana pensi tumpal lukan design.
96 x 160 cm
, 1920